Hipnoterapija

Hipnoterapija 2019-03-31T13:36:43+00:00

Kako hipnoterapija pomaže?

Kombinujući niz tehnika ovaj jedinstveni pristup stvara atmosferu za pozitivne promene
– svjesnost: povezivanje i fokusiranje
– prijedlog za promjenu
– rješavanje unutrašnjih konflikata
– uklanjanje korijenskih uzoraka
– obrada daljih odluka
Sa ovim promenama možete:
– osjećati samopouzdanje
– poboljšati koncentraciju
– prevazići odugovlačenje
– smanjiti i kontrolisati stres
– osloboditi se neprijateljstva nezadovoljstva i straha od odbijanja
– odrediti svoje ciljeve u životu
– otkriti svije negativne obrasce i kako oni utiču na vas
– donijeti bolje odluke
– stvoriti srećniji život u kući

ZAŠTO KORISTITI HIPNOTERAPIJU

Za većinu ljudi hipnterapija dolazi kao poslednja šansa, pa zato evo nekoliko razloga Zašto bi neko koristio Hipnoterapiju za rješavanje tako ozbiljnih problema: Zato što je promena vidljiva odmah, rezultati i poboljšanja su trenutni i na njih ne čekamo danima, mjesecima ili godinama i to ostaje zauvjek.

U našoj podsvijesti se nalaze programi koji nas navode da se ponašamo po nekoj ustaljenoj šemi a ta naša podsvijest
kontroliše većinu stvari koje nam se dešavaju na planu fizičkog i mentalnog zdravlja. Poznato nam je da bi se neki problem riješio pozitivno treba ga rješavati u korijenu a ne rešavati simptome. To nam govori da ako hoćemo da
riješimo problem onda je potrebno promijeniti šemu rada koja je smještena u podsvijest. Kad promijenimo šemu rada u podsvijesti menja se i šema rada na svjesnom nivou a onda se menja kompletno stanje i automatski dobijamo pozitivan rezultat.

Hipnoterapija je jedinstvena metoda pomoću koje se otkriva i eliminiše inicijalni uzrok problema. Eliminacijom uzroka nestaju i simptomi tog problema.